خط مشی پیوند های مفید و نحوه درخواست معرفی تارنمای شما

دبیرخانه ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بمنظور بهینه سازی صفحه  ی فیلترینگ و معرفی پایگاه های اینترنتی مفید، اقدام به راه اندازی سایت پیوندها نموده است و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصصان حوزه های فرهنگ، رسانه و اطلاع رسانی تارنماهای اینترنتی را در موضوعات مختلف دسته بندی نموده و با استفاده از روش های بررسی و ارزیابی محتوایی، براساس معیار های مشروحه ذیل، پایگاه های برتر را انتخاب و با رده بندی مشخص در فهرست طبقه بندی شده ی سایت پیوندها درج می نماید.

بررسي اوليه سايتها شامل تطبيق محتواي پايگاه با قانون جرايم رايانه اي بوده و در صورت احراز عدم وجود محتواي مجرمانه پايگاه مزبور در رده بندي تعريف شده وارد خواهد شد. سپس تارنماهاي ثبت شده در هر يك از مقوله هاي تعريف شده (فرهنگي و مذهبي، خبری، خانواده، سرگرمی و علمی، خدمات اینترنتی، شبکه اجتماعی و عمومی) دسته بندي گرديده و پايگاه هاي برتر هر مقوله بر اساس كاربرگ هاي داوري مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزيده و معرفي خواهند شد. اين روند به عنوان رويه اي ثابت براي دوره هاي زماني مشخص حداقل ماهانه- ادامه خواهد يافت.

معیارهای عمومی ارزیابی تارنما:

         1.     صحت مطالب

         2.     اعتبار مطالب

         3.     دامنه پوشش موضوعی مطالب

         4.     به روز بودن (تازگی)

         5.     تعاملی بودن (دوسویگی)

         6.         دسترسی پذیری

         7.     خدمات

         8.     کاربر پسندی

         9.     مدیریت مخاطب

         10.جامعیت و تراکم فرامحلی

         11.تطابق با راهبردهاي محتوايي فرهنگي 14 گانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پس از تكميل روند بررسي و رده بندي،‌ تارنماهاي رده بندي شده در جايگاه هاي خود در پایگاه پیوندها به نمايش در خواهند آمد. طي بررسي و رده بندي ابتدايي تمامي تارنماهاي ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي، تعداد 100 تارنمای برتر در هر مقوله مشخص و به نمايش در خواهند آمد. مدیران تارنماهاي داوطلب حضور در لیست پیوندهای مفید بايد بخش درخواست بررسي را ارسال نمايند تا در مراحل بعدي بررسي گرديده و در صورت كسب امتياز لازم، در فهرست 100 تارنماي برتر به نمايش درآيند.

اين روند به صورت دوسويه و در ارتباط با مديران پايگاهها انجام خواهد شد. بدين معني كه در صورت وجود هر گونه اعتراضي مدير پايگاه، ‌با تنظيم درخواستي از دبيرخانه خواهد خواست تا در رده بندي و تطبيق محتواي پايگاه با قانون جرايم رايانه اي تجديد نظر شود؛ كه بر اين مبنا، دبيرخانه ارزيابي مجدد نموده و در صورت صحت ادعاي مدير پايگاه، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

تذکر: معرفی پایگاه های اینترنتی در پایگاه پیوند های مفید (این پایگاه) به معنی تایید تمامی محتوای هر یک از پایگاه ها نمی باشد و مسئولیت محتوای هر پایگاه بر عهده ی مدیر و مسئول پایگاه می باشد و در صورت مشاهده محتوای مجرمانه از فهرست پیوندهاحذف خواهد شد. لذا از کلیه کاربران عزیز خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه محتوای مجرمانه مراتب را از طریق   این نشانی ارسال فرمایید.

 

ثبت تارنما (سایت) در ساماندهی سایتها |  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه | گزارش مردمی از  تخلفات تارنماها (سایت ها)
 
نظارت بر اینترنت در دیگر کشورها |  خط مشی پیوندهای مفید و درخواست معرفی سايت شما

بازگشت به صفحه ی نخست

دریافت و بهره گیری از نظرات