گزارش مردمی از تخلفات تارنماها
از کلیه کاربران دعوت می شود تا مشاهدات و گزارش های خود را از تخلفات پایگاه های اینترنتی
از طریق این نشانی (به: Filter@dci.ir) ارسال نمایند .

ضمنا فهرست موضوعي مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه اي در این نشانی قابل مشاهده می باشد .
ثبت تارنما (سایت) در ساماندهی سایتها |  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه | گزارش مردمی از  تخلفات تارنماها (سایت ها)
 
نظارت بر اینترنت در دیگر کشورها |  خط مشی پیوندهای مفید و درخواست معرفی سايت شما

بازگشت به صفحه ی نخست

دریافت و بهره گیری از نظرات